Vastra Vitran at Sai Baba Kusth Ashram, Gurgaon, 16th Dec 2018